Mỹ phẩm Dược Giori
6 Năm trước 410

???? Hàng 100% chính hãng của Pháp.

????????????ĐẶC BIỆT : Bao đổi trả nếu bị dị ứng????????????